Boys Varsity Baseball · Varsity vs Franklin Community 4/23/19